สำหรับสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้สมาชิกสหกรณ์เชื่อมโยงบัญชีข้อมูลของสหกรณ์กับ LINE Chat Bot โดยการเพิ่ม PKH Connect เป็นเพื่อนบน LINE และกดปุ่ม เชื่อมโยงบัญชี เพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดของสหกรณ์ และยังสามารถขอดูข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิกได้ตลอดเวลา

สมาชิกสหกรณ์สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการกดปุ่มสีเขียวด้านล่าง หรือ เข้าเมนูเพิ่มเพื่อนในไลน์ แล้วพิมพ์ไอดี @066sldix (มีตัว @ ข้างหน้าด้วย)

814
สมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด
608
สมาชิกสามัญ
206
สมาชิกสมทบ
802
สมาชิกที่เชื่อมโยงไลน์

อัตราดอกเบี้ย

3.25%

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

2.25%

เงินฝากออมทรัพย์ (เผื่อเรียก)

6.00%

เงินกู้ฉุกเฉิน

6.00%

เงินกู้สามัญ

6.00%

เงินกู้พิเศษ (ลงทุนประกอบอาชีพ)

5.50%

เงินกู้พิเศษ (ที่อยู่อาศัย)

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
ที่อยู่ : โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เลขที่ 237 ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์/โทรสาร : 032-611625
โทรศัพท์มือถือ : 090-930-6571

เปิดทำการ 8.30-16.30 น.

(ธุรกรรมทางการเงิน 9.00-15.30 น.)

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 715-1-24253-0

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 010-3-52346167

หลังโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วย ขอบคุณค่ะ