สหกรณ์จัดโครงการทัศนศึกษาและดูงานทึ่เชียงรายวันที่ 5-8 ก.พ.58

ถึงสมาชิกทุกคน สหกรณ์จัดโครงการทัศนศึกษาและดูงานทึ่เชียงรายวันที่ 5-8 ก.พ.58 สมาชิกท่านใดสนใจดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดข้างห้องโอเปอเรเตอร์และบอร์ดหน้าร้านค้า โทร.3518 และ 032611625