วันที่ 1 ก.ค. 58 สหกรณ์งดการจ่ายเงินกู้ และถอนเงินฝาก

วันที่ 1 ก.ค. 58 สหกรณ์งดการจ่ายเงินกู้และถอนเงินฝากนะคะ เพราะเป็นวันหยุดธนาคาร แต่บริการสมาชิกปกติค่ะ