เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ประกวดคำขวัญและเรียงความ 100 ปี สหกรณ์ไทย

เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ประกวดคำขวัญและเรียงความ 100 ปี สหกรณ์ไทย ซึ่งจะครบ 100 ปี ของการเกิดสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2459

ชิงรางวัล 10,000 บาท 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท

  • คำขวัญ สั้น กะทัดรัด ตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป ไม่เกิน 15 คำ
  • เรียงความ เรื่อง “100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย” ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ ( 2 หน้ากระดาษ A4 )

ส่งคำขวัญ และเรียงความได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 10 ก.ค.2558
สอบถาม รายละเอียดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ โทร. 3518
หรือ 032-611-625