จัดรายการประชาสัมพันธืงานสหกรณ์ ผ่านคลื่น FM.106.75 Mhz อสมท.ประจวบคีรีขันธ์