เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ผจก. ธกส. ประจวบคีรีขันธ์พร้อมพนักงานเข้าเยี่ยมสหกรณ์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ผจก. ธกส. ประจวบคีรีขันธ์พร้อมพนักงานเข้าเยี่ยมสหกรณ์ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคารแก่สหกรณ์ในการบริการ และแลกเปลี่ยนความต้องการ โดยผู้จัดการให้การต้อนรับ