ด่วน!! เปิดแล้ว..เงินฝากออมทรัพย์ (เผื่อเรียก)

เชิญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่าน 

  • เปิดบัญชีออมทรัพย์ (เผื่อเรียก) 
  • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 300 บาท 
  • ฝาก – ถอนได้ทุกวัน ตามความต้องการ

เริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
พร้อม รอลุ้นรางวัลสิ้นปีบัญชี


สอบถาม..ฝ่ายจัดการ โทร. 3518 หรือ 032-611625