สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคีรีขันธ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

จึงขอเชิญ… สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกท่าน เข้าประชุมใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน 
สมาชิกลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. พร้อมรับของชำร่วย จนถึงเวลา 14.00 น. เท่านั้น และรางวัลมากมายรอท่านอยู่