สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เปิดรับสมัครรอบพิเศษ โดยขยายอายุผู้สมัคร จากอายุไม่เกิน 57 ปี เป็นไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 60

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เปิดรับสมัครรอบพิเศษ โดยขยายอายุผู้สมัคร จากอายุไม่เกิน 57 ปี เป็นไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 60

เปิดให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะสมัครแต่อายุเกิน มีโอกาส สร้างความมั่นคงให้ครอบครัว แบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกัน และเป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับสหกรณ์ฯ

อัตราค่าเงินสงเคราะห์ และผลความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์ประสานงาน สอ.รพ.ปข. โทร. 032-611625 , 3518 ทุกวันทำการ