ติดต่อเรา

con_address
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
Prachuap khiri khan hospital saving and credit cooperative Limited
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 237
ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77000
con_tel
032-611625
mobile blue 086-5400572
con_tel 032-611625
E-mail : Coop_0242@hotmail.com