วิธีการเข้าระบบสอบถามข้อมูล

1. ติดต่อสหกรณ์ เพื่อขอรับรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน
2. สมาชิกที่ได้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ได้ที่ http://www.pkhcoop.com.com/
3. ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูทางด้านซ้าย จะมีหัวข้อ ระบบสอบถามข้อมูล

login00

4. ป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

login02

– ช่องที่ 1 ป้อนรหัสผู้ใช้
– ช่องที่ 2 ป้อนรหัสผ่าน
– ปุ่มที่ 3  ปุ่มเข้าสู่ระบบ
– ข้อมูลล่าสุด ณ… คือ วันที่และเวลาของรายการที่ถูกปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ที่แสดงบนเว็บไซต์ หากเป็นรายการหลังจากวันที่และเวลานี้จะไม่มีข้อมูลแสดง ต้องรอการปรับปรุงข้อมูล กรณีที่ไม่แสดงวันที่และเวลา ระบบสอบถามข้อมูลจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้

ยกตัวอย่างเช่น
 ข้อมูลล่าสุด ณ… แสดงสถานะ “Converting Data” (ดังภาพข้างล่างนี้) แสดงว่าระบบกำลังปรับปรุงข้อมูล
ให้รอสักครู่ ประมาณ 10 นาที และกดปุ่ม F5 ถ้าสถานะได้แสดงวันที่และเวลา ระบบจึงสามารถใช้งานได้ตามปกติ หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ อีกครั้ง (ระยะเวลาการปรับปรุงข้อมูล ขึ้นกับความเร็วอินเตอร์เน็ต และปริมาณข้อมูล) 

login03

5. หากป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก