การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ผู้จัดการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์ จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด