แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์…สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สสธท. และ สส.ชสอ. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี 2559

แจ้ง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทราบ

      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สสธท. และ สส.ชสอ. เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี2559 ให้สมาชิกติดต่อทำสัญญายืม หรือชำระเงิน ได้ที่สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 58 -วันที่ 15 ธ.ค. 2558 เท่านั้น โทร. 3518, 032-611625