วันที่ 2 พ.ค.59 ธนาคารปิดทำการ สมาชิกสามารถใช้บริการได้ตามปกติ แต่สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกที่มีสัญญาเดิมได้ในวันที่ 3 พ.ค. 59

แจ้ง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทราบ

     เนื่องจากวันจันทร์ที่ 2 พ.ค.59 ธนาคารปิดทำการ สมาชิกสามารถใช้บริการได้ตามปกติ แต่สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกที่มีสัญญาเดิมได้ในวันที่ 3 พ.ค. 59 วันเดียว
     ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พ.ค.59 ภายในเวลา 10.00 น. วันสุดท้าย เว้นแต่สมาชิกที่ไม่มีสัญญาเดิมยื่นได้ปกติทุกวัน โทร. 3518, 032-611625