กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มอบสวัสดิการ 1,000,000.00 บาท มอบรางวัลพิเศษ แจกทองคำ ½ สลึง

สำหรับศูนย์ประสานงาน ที่มีการรับสมัครสมาชิกได้ตาม เป้าหมาย ทางกองทุนฯ จะมอบรางวัลทองคำหนัก ½ สลึง จำนวน 1 รางวัล ให้กับสมาชิกสมัครใหม่ ตั้งแต่รอบวันที่ 1 เมษายน – 20 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น โดยการจับฉลาก จำนวน 1 รางวัล ******

คุณสมบัติ
• เป็นสมาชิก สสธท. (หากไม่ได้เป็นสามารถสมัครพร้อมกันได้)
• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
• มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ (คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)

เอกสารประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
• สำเนาหนังสือสำคัญแสดง
การเป็นสมาชิก สสธท.

ค่าสวัสดิการและผลความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์ประสานงาน สอ.รพ.ปข. โทร. 3518 , 032-611625 ทุกวันทำการ