ประกาศ แจ้งชำระเงินสมาคม

แจ้ง สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สสธท. สส.ชสอ.และกสธท. ทราบ

1. ผู้ประสงค์จ่ายเงินสดเองสามารถจ่ายได้ไม่เกินวันที่ 15 ธ.ค. 2561
2. สมาชิกผู้ไม่ประสงค์คงสภาพการเป็นสมาชิกสมาคมให้แจ้งลาออกภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2561
3. สมาชิกที่ไม่แจ้งความประสงค์ตามข้อ 1 และข้อ 2 สหกรณ์จะดำเนินการให้เป็นเงินยืมทั้งหมดและหักปันผลเฉลี่ยคืนในปีหน้า

ติดต่อชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 61 เป็นต้นไป
สอบถามโทร. 3518, 032-611625