ขอเชิญสมาชิกร่วมเดินทางตามโครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์อื่น ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2562 ณ จังหวัดน่าน – เชียงราย

ขอเชิญสมาชิกร่วมเดินทางตามโครงการทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์อื่น
ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2562
ณ จังหวัดน่าน – เชียงราย 
ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17-24 ธันวาคม 2561 
รายละเอียดการเดินทาง สอบถามได้ที่ 032-611625 
หรือโทร.ภายใน 3518 หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ / เว็บไซต์สหกรณ์

รับจำนวนจำกัด