ขอเชิญ สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

เชิญ สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา
ในวันศุกร์ที่ 16  สิงหาคม 2562 ตั้งแต่  09.00 น. – 14.00 น
โดยใช้เครื่องลงคะแนนของ กกต. ณ ห้องปรึกษาด้านสุขภาพ ชั้น 2.  ตึกผู้ป่วยนอก
สอบถามรายละเอียด  โทร.3518 / 032 -611 625