ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ร่วมสมทบทุน จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย โครงการ “หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้อยสตางค์”

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ร่วมสมทบทุน จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย โครงการ “หนึ่งสมาชิกสหกรณ์ หนึ่งร้อยสตางค์” บริจาคได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกวันทำการ