ประชุมประจำเดือน วันที่ 30 ธ.ค.58 และมอบเงินสงเคราะห์ สสธท.