ด่วน….. การรับสมัคร กองทุนสวัสดิการ สสธท. (ล้านที่ 2)

      สมัครแล้วได้รับสิทธิคุ้มครองภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยไม่ต้องรอผลคุ้มครอง 6 เดือน จะสิ้นสุดวันสมัคร วันที่ 20 พ.ค.59 นี้ เท่านั้น สมาชิกสนใจยื่นใบสมัครด่วน

      สอบถามรายละเอียด โทร. 3518
      สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด