สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการแบ่งปันน้ำใจทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559